• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • Picture 259.jpg
  • Picture 264.jpg
  • Picture 270.jpg

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

تصویر تماس

دانشگاه فردوسی مشهد- اداره کل تربیت بدنی مشهد

آدرس:
دانشگاه فردوسی مشهد- اداره کل تربیت بدنی مشهد - رو به روی مجتمع آبی پردیس

تلفن: 05138803501

فکس: 05138803542

فرم تماس


سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

شرح مفصل