• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • Picture 259.jpg
  • Picture 264.jpg
  • Picture 270.jpg

برپایی نمایشگاه خراسان شناسی و سوغات و هدایا

این نمایشگاه زیر نظر ستاد مرکزی سیزدهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاه های کشور از تاریخ 28 تیر ماه لغایت 20 مرداد ماه 1395 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود.